Actievoorwaarden Blokker x HelloFresh

5 december 2022
door Sarah Bels Geen onderdeel van een categorie

  Spelvoorwaarden – Giveaway Blokker x HelloFresh

  Hieronder lees je de spelvoorwaarden voor de “Giveaway Blokker x HelloFresh”

   

  Algemeen

   

  1. Deze spelvoorwaarden (hierna: de “Spelvoorwaarden”) zijn van toepassing op het spel “Giveaway Blokker x HelloFresh” (hierna: het “Spel”), dat wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52 (1114 AE)  Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna: “HelloFresh”).

   

  1. Deelnemers die aan het Spel meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Spelvoorwaarden.

   

  1. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het Spel kun je contact opnemen met HelloFresh via https://www.hellofresh.nl/contact-page/

   

  Deelname

   

  1. Deelname aan het Spel is voor iedereen die in Nederland woont.

   

  1. Om deel te nemen aan het Spel moeten deelnemers een bericht achterlaten onder de bericht. In het bericht vertelt de deelnemer hoe zijn/haar ideale gourmet avond eruit ziet.  

   

  1. Deelname aan het Spel is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van het Spel betrokken partijen.

   

  1. Aan het Spel zijn geen kosten voor deelname verbonden. 

   

  “Giveaway Blokker x HelloFresh” – hoe het werkt?

   

  1. Het Spel vindt plaats van 06-12-2022 om 12:00 uur tot 10-12-2022 om 12:00 uur (hierna: de “periode van het Spel”) via de Facebook- en Instagram pagina van HelloFreshNL (@hellofreshnl). 

   

  1. Om kans te maken op een prijs, moet de deelnemer een bericht achterlaten onder de post. In het bericht vertelt de deelnemer hoe zijn/haar ideale gourmet avond eruit ziet. 

   

  1. Het spel heeft als doel om op een positieve manier meer potentiële HelloFresh’ers te bereiken en bij hen meer bewustwording over HelloFresh te creëren.

   

  Prijzen

   

  1. De volgende prijzen kunnen worden gewonnen:

  5x een voucher t.w.v. € 100 om te besteden aan kerst- of gourmetboxen van HelloFresh & 5x een gourmetstel van Blokker t.w.v € 39,99. De vouchers t.w.v. €100 voor de kerst- of gourmetboxen van HelloFresh, kunnen ingewisseld worden tot en met 18 december 00.00 uur. 

   

  1. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de leeftijd van een winnaar te verifiëren voor het overhandigen van de prijs. HelloFresh kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik of niet-gebruik, of zelfs het verhandelen, van de prijzen door de winnaars. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.

   

  1. Winnaars zijn verplicht om de prijs te accepteren zoals deze is. HelloFresh zal geen enkel verzoek tot wijziging inwilligen, ongeacht de opgegeven reden. De prijs is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld. 

   

  1. Deelnemers geven toestemming voor verificatie van hun identiteit. Het niet naleven van deze voorschriften, evenals fraude of poging tot bedrog, ongeacht de voorwaarden, zal resulteren in de volledige uitsluiting van de deelname voor deze deelnemer.

   

  Privacy

   

  1. In het kader van het Spel worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan het Spel en om de deelnemer promotionele e-mailberichten van HelloFresh te kunnen versturen.

   

  1. De verklaring met betrekking tot de bescherming van de privacy en het gebruik van cookies van HelloFresh is van toepassing op het Spel is te lezen via https://www.hellofresh.nl/about/privacy.

   

  1. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

   

  1. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan het Spel en bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan HelloFresh via privacy@hellofresh.nl met vermelding van toegang/wijziging/verwijdering van persoonlijke gegevens.

   

  1. Deelnemers kunnen door HelloFresh gecontacteerd worden om hun feedback te delen, om zo de diensten te kunnen verbeteren. Deelnemers die hun feedback delen hebben geen recht op (financiële) compensatie. 

   

  Aansprakelijkheid

   

  1. HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) het Spel.

   

  1. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot het Spel via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.

   

  Diversen

   

  1. HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om het Spel, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Spelvoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld of enige vergoeding verschuldigd is aan de deelnemers. Als er wijzigingen in de regels worden aangebracht, worden deze aangeven via de social media post (Facebook en Instagram) van HelloFreshNL.

   

  1. Over de uitslag van een deelname aan het Spel kan niet worden gecorrespondeerd. De toekenning van de prijs mag geen aanleiding geven tot enig geschil of claim van welke aard dan ook. 

   

  1. Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting.

   

  1. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van het Spel, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh. 

   

  1. In gevallen waarin deze Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh. 

   

  1. Op de Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

   

  Vorig artikel
  Samen tegen voedselverspilling! 🌱 Samen tegen voedselverspilling! 🌱

  Gerelateerde artikelen

  Plaats een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *