Actievoorwaarden De Vegetarische Slager

 •  Algemeen
 1.     Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing

op de winactie ‘’HelloFresh & De Vegetarische Slager vieren”’ (hierna: de “Actie”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52 (1114 AE) Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna: “HelloFresh”).

 1.     Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden die te vinden zijn op hellofresh.nl/pages/devegetarischeslager / hellofresh.be/pages/devegetarischeslager / hellofresh.be/Lebouchervegetarien
 2.     Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met HelloFresh via het help center.
 3. Deelname
 4.     Deelname aan de Actie is voor iedereen van 18 jaar en ouder die in Nederland of België woont. 
 5.     Je doet automatisch mee aan de Actie als je een bestaand lidmaatschap bij HelloFresh hebt en gedurende de actieperiode één (of meer) van de geselecteerde HelloFresh-recepten selecteert in jouw box die je ontvangt in de betreffende weken. De betreffende weken zijn de weken 40 t/m 44 en de geselecteerde HelloFresh-recepten zijn de volgende recepten:  
 • Week 40: 
  • Vegetarische burger op Italiaanse wijze
 • Week 41:
  • Gigli met vegetarische gehaktballen
 • Week 42: 
  • Snelle pasta met vegetarisch gehakt en Mexicaanse kruiden
 • Week 43: 
  • Vegetarische gehaktballen met geroosterde groenten
 • Week 44: 
  • Vegetarische hamburger met gebakken ui en champignons
 1.     Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh, De Vegetarische Slager en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.
 2.     Aan de Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.
 3. Winactie ‘‘’HelloFresh x De Vegetarische Slager vieren” ’ – hoe het werkt
 4.     De Actie wordt van 27 september t/m 6 november 2023 hierna: de “Actieperiode”) gepromoot via de marketingkanalen van HelloFresh in Nederland. Na 6 november 2023 kan er niet meer aan de Actie worden deelgenomen.
 5.     De winnaars worden tussen 13 november en 17 november 2023 gekozen en ontvangen uiterlijk 1 december het gewonnen pakket via het opgegeven woonadres. De prijs is niet overdraagbaar. De winnaars kunnen gevraagd worden om eventuele contact- en adresgegevens te delen voor het verzenden van de prijs.
 6.     Na afloop van de Actieperiode worden er in totaal 100 HelloFresh Boxen en 300 limited edition merchandise (100x co-branded sweater, 100x co-branded snijplank, 100x co-branded theedoek) vergeven aan de winnaars. Dit houdt in dat er in totaal 100 winnaars worden geselecteerd, waarvan 50 in Nederland, 30 in Vlaanderen en 20 in Wallonië, welke ieder een pakket ontvangen met een code voor een gratis HelloFresh Box, een co-branded sweater, een co-branded snijplank en een co-branded theedoek. Deze Actie heeft als doel om bekendheid te creëren voor de vegetarische en vegan producten van De Vegetarische Slager, onder de HelloFresh-klanten.
 7.     Er kan tijdens de Actieperiode slechts één keer gewonnen worden per huishouden.
 8. Prijzen
 9.     De te winnen prijs wordt mede mogelijk gemaakt door De Vegetarische Slager en betreft per winnaar een HelloFresh voucher t.w.v. € 45,99 (NL) / € 47,99 (BE) voor drie maaltijden, twee personen incl bezorging, een co-branded sweater, een co-branded snijplank en een co-branded theedoek
 10.     De winnaar ontvangt van HelloFresh per post het gewonnen pakket. Bij afwezigheid kan de prijs niet verzilverd worden.
 11.     De prijs is niet-restitueerbaar.
 12. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
 13. De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld.
 14. Op verzoek van HelloFresh dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.
 15. Privacy
 1. In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan de Actie. Door deel te nemen aan deze Actie  gaan winnaars akkoord met het delen van hun persoonlijke gegevens (voor-en achternaam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer). 
 2.  Op de Actie is het Privacy-en Cookiestatement van HelloFresh van toepassing.
 3. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 4. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan de Actie en bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit kenbaar maken aan HelloFresh via privacy@hellofresh.nl.
 1. Aansprakelijkheid
 2.     HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
 3.     Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is HelloFresh niet aansprakelijk.
 4.     Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn HelloFresh en De Vegetarische Slager niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige gevolgen die een deelnemer/winnaar zou kunnen ondervinden (met inbegrip van maar niet beperkt tot enige schade, verlies, verwonding of teleurstelling) door het aanvaarden van een prijs door de deelnemer.
 5. Diversen
 1. HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
 2. Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting.
 5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh.
 6. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh.
 7. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.