Cook it Forward met HelloFresh

22 november 2017
door Lisa Kapan Achter de schermen

  De maand december staat voor gezelligheid, lekker eten en dankbaar zijn voor elkaar. Het is de maand bij uitstek om iets bijzonders te doen voor een ander. Omdat we een samenwerking hebben met het tv-programma Cook it Forward, leek het ons leuk om ook onze HelloFresh’ers een geliefde in het zonnetje te laten zetten. Met tromgeroffel presenteren we onze Cook it Forward-campagne!

  Cook it Forward met HelloFreshWat houdt het in?

  Bij onze Cook it Forward-campagne kun jij iemand die jij wilt bedanken, iemand waar je trots op bent, iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken of iemand die je gewoon erg waardeert, blij maken met een HelloFresh Box. Diegene kan dan genieten van makkelijke recepten, verse ingrediënten die aan huis worden gebracht en leuke extra’s.

  Hoe doe je mee met Cook it Forward met HelloFresh?

  Spelregels Cook it Forward-campagne:

  • Vul het Cook it Forward-formulier in 
  • Vertel ons zo duidelijk mogelijk waarom de persoon die jij gekozen hebt een HelloFresh Box verdient
  • Stuur een foto van die persoon, of nog leuker: van jullie samen, toe. Let op: dit hoeft pas als wij je benaderd hebben dat jij gewonnen hebt!
  • Deelnemen kan tot 10 december 2017

  Degene met het meest interessante, spannende, bijzondere of liefdevolle verhaal krijgt begin december bericht van ons en dit verhaal zullen wij omzetten naar een mooie blog. Deze blog wordt ook gedeeld via onze Facebookpagina en Instagram. Zo wordt hij of zij oprecht in een HelloFresh-zonnetje gezet!

  De actievoorwaarden vind je hieronder. We kijken uit naar jullie inzendingen!

  Actievoorwaarden HelloFresh

  1. Definities

  In deze Actievoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:

  • Aanbieder: De besloten vennootschap HelloFresh Benelux B.V., gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1114 AE) Spaklerweg 52 Amsterdam
  • Actievoorwaarden: De onderhavige Actievoorwaarden
  • Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een Actie deelneemt
  • Gegevens: de persoonsgegevens van Deelnemer die Aanbieder in het kader de Actie van Deelnemer verkrijgt
  • Actie: Een door Aanbieder, conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen, georganiseerd kansspel ten behoeve van Aanbieder en de door haar aangeboden producten en lidmaatschappen.
  • Winnaar: de Winnaar van een promotionele Actie
  1. Algemeen
   • Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op iedere Actie van Aanbieder welke gepromoot wordt in of via (media van) Partner.
   • Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
   • Voor vragen en opmerkingen over de Actie kan de Deelnemer zich schriftelijk wenden tot Aanbieder via klantenservice@hellofresh.nl. Deelnemer dient hierbij altijd de naam van de Actie en het medium/ de uiting te vermelden.
   • Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
   • Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspages, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Aanbieder.
  1. Deelname
   • Door deelname aan een Actie gaat Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden, onder Deelnemer verstaan we zowel degene die het Cook it Forward-formulier invult, als degene die uiteindelijk een HelloFresh Proefbox wint.
   • Aan een Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.
   • Deelname aan een Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van Partner en Aanbieder en alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen.
   • Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen indien uitvoering hiervan onmogelijk is.
  1. Actie Cook it Forward met HelloFresh
   • De Actie loopt van 22 november tot en met 8 december. In deze periode wordt de actie gepromoot via Facebook en Instagram.
   • Deze Actie heeft als doel het promoten van HelloFresh
   • Uitleg actie
  • Meedoen kan door het invullen van het formulier ten behoeve van Cook it Forward.
  • Na de verstreken periode van deelname zullen er vier winnaars telefonisch worden benaderd waarna in een blogpost hun verhaal zal worden verteld. Daarna zal de gewonnen box worden uitgekeerd.
  • Aantal deelnames: per persoon kan éénmalig worden deelgenomen aan de competitie.
  1. Prijzen
   • De te winnen prijs betreft onderstaande prijzen met een totaalwaarde van EUR 176,-
  • Nederland: 2 x Proefbox 3 maaltijden 2 personen t.w.v. 42 euro
  • Vlaanderen: 1 x Proefbox 3 maaltijden 2 personen t.w.v. 46 euro
  • Wallonië: 1 x Proefbox 3 maaltijden 2 personen t.w.v. 46 euro
   • De Aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen of de geldwaarde van de prijs uit te betalen indien noodzakelijk.
   • Met de winnaar wordt, na de trekking, telefonisch of per e-mail contact opgenomen.
   • Bij weigering van in ontvangstneming of bij loze contactmomenten is Aanbieder gerechtigd een nieuwe winnaar aan te wijzen.
   • De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
   • Indien de prijs bestaat uit een tegoed(bon) dient de winnaar deze binnen een jaar na afgifte te verzilveren.
   • Aanbieder zal zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting
   • Op verzoek van Aanbieder dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.
  1. Privacy
   • In het kader van een Actie verwerkt Aanbieder persoonsgegevens van Deelnemer. Persoonsgegevens worden gebruikt om:
  • De Actie aan te bieden en uitvoering te geven aan de deelname
  • Deelnemer wanneer hij/zij hiervoor toestemming heeft gegeven te informeren over aanbiedingen en acties van Aanbieder
  • Deelnemer telefonisch te benaderen over een lidmaatschap van Aanbieder indien hij/zij akkoord gaat met een gevraagde telefonische oproep
  • Marktonderzoek en analyse te verrichten om de dienstverlening van Aanbieder te verbeteren
  • Deelnemers geven automatisch toestemming tot gebruik van de ingezonden foto voor HelloFresh (doorplaatsing op onze website/vermelding op receptkaart/blog, etc.)
  • Deelnemers geven automatisch toestemming voor benadering vanuit HelloFresh achteraf
   • Het volledige en actuele privacy statement van Aanbieder kan online geraadpleegd worden op https://cdn.hellofresh.com/nl/cms/pdf/HelloFresh_Privacy_Statement.pdf
   • Indien en voor zover in het kader van Actie tevens persoonsgegevens worden verzameld door Partner draagt Aanbieder hiervoor geen verantwoordelijkheid. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende Partner te lezen.
   • Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Aanbieder het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
   • Indien Deelnemer bezwaar heeft tegen bovegenoemd gebruik of indien Deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan Deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan Aanbieder via klantenservice@hellofresh.nl t.v.v inzage/wijzigen/verwijderen persoonsgegevens of klantendienst@hellofresh.be (of in Wallonië service@hellofresh.be)
   • Winnaars kunnen door Aanbieder gevraagd worden hun namen en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de Actie of dienstverlening van Aanbieder. De Winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van HelloFresh hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.
  1. Aansprakelijkheid
   • Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade van Deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
   • Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-druk of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnenementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is Aanbieder niet aansprakelijk.
   • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Aanbieder.
   • Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing

  Laatst gewijzigd november 2017

  Vorig artikel
  De geschiedenis van kruidnoten De geschiedenis van kruidnoten
  Volgend artikel
  Cook it Forward met Niels Geusebroek Cook it Forward met Niels Geusebroek

  Gerelateerde artikelen