Kerstwinactie Margriet Winter Fair 19 september 2019

door Manouk Achter de schermen

Lees hier de actievoorwaarden voor de HelloFresh kerst-winactie op de Margriet Winter Fair 

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op
de actie ‘kerst-winactie op de Margriet Winter Fair’ (hierna: de “Actie”), die
wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de
Spaklerweg 50-52 (1114 AE) Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna:
“HelloFresh”).
2. Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze
Actievoorwaarden welke zijn te raadplegen bij aanmelding en via de
bevestingse-mail die de deelnemer ontvangt.
3. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact
opnemen met HelloFresh via events@hellofresh.nl.

Deelname

1. Deelname aan de Actie is voor iedereen die in Nederland en België
(Vlaanderen en Wallonië) woont.
2. Je doet mee aan de Actie als je gedurende de Margriet Winterfair van 22
november t/m 28 november 2019 bij een van de HelloFresh-
vertegenwoordigers op de stand je inschrijft of dat je aan de vertegenwoordiger
op de stand kunt tonen dat je een actieve klant bent die in de periode tussen 1
juli 2019 en 12 december 2019 een HelloFresh maaltijdbox hebt besteld.

3. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar,
alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de
totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.
4.  Aan de Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.

Actie kerst – hoe het werkt

1. De winnaar wordt per e-mail benaderd om verdere afhandeling van de prijzen
rond te maken. De winnaar kan gevraagd worden om eventuele contact- en
adresgegevens te delen voor het verzenden van de prijs.
2. Na afloop van de Margriet Winterfair wordt één winnaar uit Nederland of België
geselecteerd die de HelloFresh Kerst- of Gourmetbox wint.
3. Deze Actie heeft als doel de Kerst- en Gourmetbox van HelloFresh, als
eenmalige aanvulling op het reguliere aanbod, te promoten.

Prijzen

1.  De te winnen prijs betreft: Kerst- of Gourmetbox voor 2, 4, of 6 personen.
(Kerstbox t.w.v. €109,95 / Gourmetbox t.w.v. €89,95).
2. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de
aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te
kennen.
3. De prijs is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of
geld.

4. De bezorging vindt enkel plaats op maandag 23 of dinsdag 24 december
2019.
5. Op verzoek van HelloFresh dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen
identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

Privacy
1. In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers
gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan de Actie.
2. Op de Actie is de Privacy Statement van HelloFresh van toepassing.
3. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden
opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging
uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te
laten vervallen.
4. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan de Actie en
bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een
deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen
verwijderen, kan een deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan HelloFresh
via klantenservice@hellofresh.nl.
5. Deelnemers kunnen door HelloFresh gecontacteerd worden om hun feedback
te delen, om zo de diensten te kunnen verbeteren. Deelnemers die hun
feedback delen hebben geen recht op (financiële) compensatie.

Aansprakelijkheid
1. HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van
deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de
Actie.

2. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het
verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-, druk-
of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid
van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of
verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van
overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.
3.  HelloFresh is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of verlies van de prijs
gedurende de verzending van de prijs aan de winnaar.

Diversen

1. HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en
rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actie, eenzijdig en
zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen,
en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder
hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld
2. Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
3. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode
Promotionele Kansspelen.
4. Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en
aangifte van kansspelbelasting
5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder
landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie,
komen toe aan HelloFresh.In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet
voorzien, beslist HelloFresh.Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van
toepassing

Vorig artikel
3x fruitige snacks voor kinderen 3x fruitige snacks voor kinderen
Volgend artikel
In de schijnwerpers: 4x vergeten groenten In de schijnwerpers: 4x vergeten groenten

Gerelateerde artikelen

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.