Winactie Moederdag Hands Off My Chocolate 9 mei 2018

door Lisa Kapan Achter de schermen

Ter ere van Moederdagdag hebben we een zoete verrassing! We mogen een tas vol heerlijke chocolade van Hands Off My Chocolate weggeven ter waarde van €34,-. Lees hier hoe je meedoet en wat onze actievoorwaarden zijn.

ACTIEVOORWAARDEN HelloFresh

 1. Definities

In deze Actievoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:

 • Aanbieder: De besloten vennootschap HelloFresh Benelux B.V., gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1114 AE) Spaklerweg 52 Amsterdam
 • Actievoorwaarden: De onderhavige Actievoorwaarden
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een Actie deelneemt
 • Gegevens: de persoonsgegevens van Deelnemer die Aanbieder in het kader de Actie van Deelnemer verkrijgt
 • Actie: Hands Off My Chocolate Moederdag-winactie

2. Algemeen

  1. Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
  2. Voor vragen en opmerkingen over de Actie kan de Deelnemer zich schriftelijk wenden tot Aanbieder via klantenservice@hellofresh.nl. Deelnemer dient hierbij altijd de naam van de Actie en het medium/ de uiting te vermelden.
  3. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
  4. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspages,  teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Aanbieder.

3. Deelname

 1. Door deelname aan een Actie gaat Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.
 2. Aan een Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.
  1. Deelname aan een Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van Partner en Aanbieder en alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen.
  2. Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen indien uitvoering hiervan onmogelijk is.
  3. Actie Hands Off My Chocolate Moederdag-winactie
  4. De Actie loopt van 9-05-2018 tot en met 11-05-2018. In deze periode wordt actie gepromoot via Facebook en Instagram.
  5. Deze Actie heeft als doel het promoten van de social media-kanalen en algehele merkbekendheid van Aanbieder.
  6. Uitleg actie:
 • De winactie wordt aangekondigd op de Facebook-pagina en Instagram-pagina van de Aanbieder.
 • De deelnemer dient te reageren onder de aankondiging op de Facebook-pagina van Aanbieder met een leuke/grappige reden waarom hij/zij de chocolade verdient.
 • Op 11-05-2018 wordt de winnaar gekozen.  Een winnaar zal via een privébericht op Facebook door de Aanbieder benaderd worden om adresgegevens door te geven voor het verzenden van de prijs.
 • Aantal deelnames: per persoon kan er één inzending gedaan worden.

3. Prijzen

 1. De te winnen prijs betreft een [3x een tas Hands Off My Chocolate t.w.v. €33,36. Totale waarde €100,08]
 2. De Aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen of de geldwaarde van de prijs uit te betalen indien noodzakelijk.
 3. Met de winnaar wordt, na de trekking, via Facebook benaderd.
 4. Bij weigering van in ontvangstneming of bij loze contactmomenten is Aanbieder gerechtigd een nieuwe winnaar aan te wijzen.
 5. De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. Indien de prijs bestaat uit een tegoed(bon) dient de winnaar deze binnen een jaar na afgifte te verzilveren.
 7. Aanbieder zal zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting
 8. Op verzoek van Aanbieder dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

4. Privacy

 1. In het kader van een Actie verwerkt Aanbieder persoonsgegevens van Deelnemer. Persoonsgegevens worden gebruikt om:
 • De Actie aan te bieden en uitvoering te geven aan de deelname
  1. Het volledige en actuele privacy statement van Aanbieder kan online geraadpleegd worden op https://cdn.hellofresh.com/nl/cms/pdf/HelloFresh_Privacy_Statement.pdf
  2. Indien en voor zover in het kader van Actie tevens persoonsgegevens worden verzameld door Partner draagt Aanbieder hiervoor geen verantwoordelijkheid. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende Partner te lezen.
  3. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Aanbieder het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
  4. Indien Deelnemer bezwaar heeft tegen bovengenoemd gebruik of indien Deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan Deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan Aanbieder  via klantenservice@hellofresh.nl o.v.v inzage/wijzigen/verwijderen persoonsgegevens.
  5. Winnaars kunnen door Aanbieder gevraagd worden hun namen en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de Actie of dienstverlening van Aanbieder. De Winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van HelloFresh hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

6. Aansprakelijkheid

 1. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade van Deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
 2. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-druk of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is Aanbieder niet aansprakelijk.
 3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Aanbieder.
 4. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing

 

Laatst gewijzigd mei 2018

 

Vorig artikel
Recept voor brownies met bieten Recept voor brownies met bieten
Volgend artikel
Twee gezinnen proberen een week HelloFresh Twee gezinnen proberen een week HelloFresh

Gerelateerde artikelen

1 reactie

Marloes Borghuis schreef:

Mijn moeder heeft wel een lekkere zak vol chocolade verdient omdat ze ons afgelopen weken elke dag heeft geholpen met klussen in ons nieuwe huis

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.