Actievoorwaarden winactie Barbecuebox

Hieronder lees je de spelvoorwaarden voor de “Giveaway Barbecuebox”

Algemeen

 1. Deze spelvoorwaarden (hierna: de “Spelvoorwaarden”) zijn van toepassing op het spel “Giveaway Barbecuebox” (hierna: het “Spel”), dat wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52 (1114 AE) Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna: “HelloFresh”).
 2. Deelnemers die aan het Spel meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Spelvoorwaarden.
 3. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het Spel kun je contact opnemen met HelloFresh via https://www.hellofresh.nl/contact-page/

Deelname

 1. Deelname aan het Spel is voor iedereen die in Nederland woont. 
 2. Om deel te nemen aan het Spel moeten deelnemers een bericht achterlaten onder de post die de winactie aankondigt. In het bericht vertelt de deelnemer met welke vriend/vriendin ze zouden willen barbecueën en waarom. De deelnemer wordt gevraagd om de betreffende vriend/vriendin in het bericht te taggen
 3. Deelname aan het Spel is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van het Spel betrokken partijen.
 4. Aan het Spel zijn geen kosten voor deelname verbonden. Het spel is opgesteld met de bepalingen van de Nederlandse rechten dat van toepassing is op spellen en wedstrijden.

“Giveaway Barbecuebox” – hoe het werkt

 1. Het Spel vindt plaats van  21-06-2022 om 12:00 uur tot 23-06-2022 om 12:00 uur (hierna: de “periode van het Spel”) via de Facebook- en Instagrampagina van HelloFresh Nederland (@hellofreshnl).
 2. Om kans te maken op een prijs, moet de deelnemer een bericht achterlaten onder de post die de winactie aankondigt. In het bericht vertelt de deelnemer met welke vriend ze zouden willen barbecueën en waarom. De betreffende vriend/vriendin moet daarbij in het bericht getagd worden.
 3. Het spel heeft als doel om op een positieve manier meer potentiële HelloFresh’ers te bereiken en bij hen meer bewustwording over HelloFresh en de Barbecuebox te creëren.

Prijzen

 1. De volgende prijzen kunnen worden gewonnen:
 • 3x de Barbecuebox voor 4 personen t.w.v. 39,99.
 1. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de leeftijd van een winnaar te verifiëren voor het overhandigen van de prijs. HelloFresh kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik of niet-gebruik, of zelfs het verhandelen, van de prijzen door de winnaars. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
 2. Winnaars zijn verplicht om de prijs te accepteren zoals deze is. HelloFresh zal geen enkel verzoek tot wijziging inwilligen, ongeacht de opgegeven reden. De prijs is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld. 
 3. Deelnemers geven toestemming voor verificatie van hun identiteit. Het niet naleven van deze voorschriften, evenals fraude of poging tot bedrog, ongeacht de voorwaarden, zal resulteren in de volledige uitsluiting van de deelname voor deze deelnemer.

Privacy

 1. In het kader van het Spel worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan het Spel en om de deelnemer promotionele e-mailberichten van HelloFresh te kunnen versturen.
 2. De verklaring met betrekking tot de bescherming van de privacy en het gebruik van cookies van HelloFresh is van toepassing op het Spel is te lezen via https://www.hellofresh.nl/about/privacy.
 3. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 4. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan het Spel en bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan HelloFresh via privacy@hellofresh.nl met vermelding van toegang/wijziging/verwijdering van persoonlijke gegevens.
 5. Deelnemers kunnen door HelloFresh gecontacteerd worden om hun feedback te delen, om zo de diensten te kunnen verbeteren. Deelnemers die hun feedback delen hebben geen recht op (financiële) compensatie. 

Aansprakelijkheid

 1. HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) het Spel.
 2. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot het Spel via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.

Diversen

 1. HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om het Spel, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Spelvoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld of enige vergoeding verschuldigd is aan de deelnemers. Als er wijzigingen in de regels worden aangebracht, worden deze aangeven via de social media post (Facebook en Instagram).
 2. De toekenning van de prijzen mag geen aanleiding geven tot enig geschil of claim van welke aard dan ook. 
 3. Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting.
 4. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van het Spel, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh.