Actievoorwaarden barbecueschort Fresh Times

27 mei 2019
door Lisa Kapan Achter de schermen

  In de zomereditie van het Fresh Times-magazine organiseren we een leuke winactie. Lees hier de actievoorwaarden.

  1. Algemeen
  1.   Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie Fresh Times (hierna: de “Actie”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 52 (1114 AE) Amsterdam, Nederland (hierna: “HelloFresh”).
  2.   Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden die te vinden zijn op blog.hellofresh.nl/barbecueschort-fresh-times/ of blog.hellofresh.be/barbecueschort-fresh-times/
  3.  Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kan je contact opnemen met HelloFresh via klantenservice@hellofresh.nl of klantenservice@hellofresh.be
  1. Deelname
  1.   Deelname aan de Actie is voor iedereen die in Nederland en Vlaanderen woont en een lidmaatschap heeft op een HelloFresh maaltijdbox.
  2. Je neemt deel aan de winactie als je een e-mail stuurt met jouw gerecht dat je in de HelloFresh Box zou willen zien (en waarom) naar hellosummer@hellofresh.nl of hellosummer@hellofresh.be Door ons te mailen ga je ermee akkoord dat HelloFresh via e-mail contact met je kan opnemen over je gedeelde verhaal, om zo de diensten te verbeteren.
  3.   Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.
  4.   Aan de Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.
  1. Actie #FreshTimesLente
  1.   De Actie wordt van 15-06-2019 tot en met 30-06-2019 gepromoot via het Fresh Times magazine.
  2.   De Actie loopt van 15-06-2019 tot en met 30-06-2019  (hierna: de “Actieperiode”). Na deze actieperiode zullen 4 prijzen worden geleverd.
  3.  Deze Actie heeft als doel de barbecue-recepten van HelloFresh als aanvulling op het reguliere aanbod, te promoten.
  4. Deelname is mogelijk door een e-mail te sturen naar hellosummer@hellofresh.nl / hellosummer@hellofresh.be  en hierin een receptverzoek met HelloFresh te delen. 
  5.   Als je een e-mail naar het eerder genoemde e-mailadres stuurt binnen de Actieperiode met de daarin gevraagde opdracht, doe je automatisch mee aan de Actie en maak je kans om te winnen. Gedurende de Actieperiode zullen 4 winnaars willekeurig gekozen worden uit de inzendingen. Deze winnaars zullen een barbecueschort winnen. Het ontvangst van een van deze prijzen is de indicatie voor het winnen van in deze Actie. 
  6. De prijs kan alleen ontvangen worden door mensen die hebben deelgenomen aan de Actie door een e-mail te versturen naar het eerder genoemde e-mailadres en klant zijn van HelloFresh. De prijs is niet overdraagbaar en de winnaar (degene die het lidmaatschap met HelloFresh heeft) zal gecontacteerd worden via e-mail dat gebruikt is om deel te nemen aan de Actie. Er kan om contactgegevens gevraagd worden alvorens het verzenden van de gewonnen prijs.
  7.   Nadat de prijs is geclaimd door de winnaar, wordt deze opgestuurd naar het huisadres van de winnaar. Indien het een tegoedbon betreft wordt deze per e-mail naar de winnaar gestuurd.
  8.   Er kan tijdens de Actieperiode slechts één keer gewonnen worden per huishouden.
  1. Prijzen
  1.   De te winnen prijzen betreffen:
  • 4x barbecueschort van BK ter waarde van €59,95 
   Het totale prijzenpakket heeft een waarde van €239,80
  1.   HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
  2.   De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld.
  3.   Indien de prijs bestaat uit een tegoed(bon) dient de winnaar deze binnen een jaar na afgifte te verzilveren.
  4.   Op verzoek van HelloFresh dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.
  1. Privacy
  1.   In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan de Actie. Door ons te mailen ga je ermee akkoord dat HelloFresh via e-mail contact met je kan opnemen over je gedeelde ervaring, om zo de diensten te verbeteren.
  2.   Op de Actie is de Privacy Statement van HelloFresh van toepassing.
  3.   Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
  4.   Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen bovengenoemd gebruik of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan HelloFresh via klantenservice@hellofresh.nl of klantenservice@hellofresh.be o.v.v. inzage/wijzigen/verwijderen persoonsgegevens.
  5. Deelnemers kunnen door HelloFresh gecontacteerd worden om hun feedback te delen, om zo de diensten te kunnen verbeteren. Deelnemers die hun feedback delen hebben geen recht op (financiële) compensatie. 
  1. Aansprakelijkheid
  1.   HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
  2.   Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.
  1. Diversen
   1.   HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

   

  •   Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
  •   Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

   

  1.   Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting
  2.   Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh.
  3.   In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh.
  4.   Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

   

  Vorig artikel
  3x de lekkerste cocktails met rosé 3x de lekkerste cocktails met rosé
  Volgend artikel
  Winactie-seedlip Winactie-seedlip

  Gerelateerde artikelen