#lustikwel

21 augustus 2017
door Charlot van Scheijen Achter de schermen

  Is jouw kind een alleseter of juist vreselijk kieskeurig? Wij zijn benieuwd. Deel een foto van jouw kind dat lekker aan het eten is, en win!

  Om te vieren wat kinderen wél lusten in plaats van te benadrukken wat ze minder lekker vinden, hebben wij #lustikwel in het leven geroepen.
  Wil je meedoen? Deel dan een foto van jouw kind dat lekker aan het eten is. Op Instagram kan dat door ons te noemen (@hellofreshnl) en de hashtag #lustikwel te gebruiken, of deel de foto op onze Facebookpagina! Om de week kiezen we een winnaar, die een gratis Familybox met daarin 3 maaltijden voor 4 personen krijgt.

  De actievoorwaarden vind je hieronder. We kijken uit naar jullie inzendingen!

  Actievoorwaarden HelloFresh

  1. Definities

  In deze Actievoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:

  • Aanbieder: De besloten vennootschap HelloFresh Benelux B.V., gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1114 AE) Spaklerweg 52 Amsterdam
  • Actievoorwaarden: De onderhavige Actievoorwaarden
  • Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een Actie deelneemt
  • Gegevens: de persoonsgegevens van Deelnemer die Aanbieder in het kader de Actie van Deelnemer verkrijgt
  • Actie: Een door Aanbieder, conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen, georganiseerd kansspel ten behoeve van Aanbieder en de door haar aangeboden producten en lidmaatschappen.
  • Winnaar: de Winnaar van een promotionele Actie
  1. Algemeen
   • Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op iedere Actie van Aanbieder welke gepromoot wordt in of via (media van) Partner.
   • Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
   • Voor vragen en opmerkingen over de Actie kan de Deelnemer zich schriftelijk wenden tot Aanbieder via klantenservice@hellofresh.nl. Deelnemer dient hierbij altijd de naam van de Actie en het medium/ de uiting te vermelden.
   • Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
   • Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspages, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Aanbieder.
  1. Deelname
   • Door deelname aan een Actie gaat Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.
   • Aan een Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.
   • Deelname aan een Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van Partner en Aanbieder en alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen.
   • Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen indien uitvoering hiervan onmogelijk is.
  1. Actie #lustikwel
   • De Actie loopt van 21 augustus tot en met 29 oktober. In deze periode wordt actie gepromoot via Facebook en Instagram.
   • Deze Actie heeft als doel het promoten van HelloFresh
   • Uitleg actie
  • Meedoen kan door een foto van jouw kind dat aan het eten is te delen op Instagram met #lustikwel en @HelloFreshNL te taggen of door de foto op onze Facebookpagina te plaatsen.
  • Deelnemers moeten hun profiel op openbaar hebben staan en niet op privé, anders kan HelloFresh de ingestuurde content niet zien
  • Om de week wordt er 1 winnaar bekend gemaakt op onze Facebook- en Instagrampagina.
  • De winnaars hebben tot en met 1 december 2017 de tijd om hun NAW-gegevens kenbaar te maken middels een privebericht op Instagram of Facebook, zodat wij hen de prijs kunnen doen toekomen. Na deze deadline vervalt de prijs.
   • Aantal deelnames: per persoon kan éénmalig worden deelgenomen aan de competitie.
  1. Prijzen
   • De te winnen prijs betreft onderstaande prijzen met een totaalwaarde van EUR 925,-.
  • Nederland: 5 x Familybox 3 maaltijden 4 personen t.w.v. 59 euro
  • Vlaanderen: 5 x Familybox 3 maaltijden 4 personen t.w.v 63 euro
  • Wallonië: 5 x Familybox 3 maaltijden 4 personen t.w.v. 63 euro
   • De Aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen of de geldwaarde van de prijs uit te betalen indien noodzakelijk.
   • Met de winnaar wordt, na de trekking, telefonisch of per e-mail contact opgenomen.
   • Bij weigering van in ontvangstneming of bij loze contactmomenten is Aanbieder gerechtigd een nieuwe winnaar aan te wijzen.
   • De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
   • Indien de prijs bestaat uit een tegoed(bon) dient de winnaar deze binnen een jaar na afgifte te verzilveren.
   • Aanbieder zal zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting
   • Op verzoek van Aanbieder dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.
  1. Privacy
   • In het kader van een Actie verwerkt Aanbieder persoonsgegevens van Deelnemer. Persoonsgegevens worden gebruikt om:
  • De Actie aan te bieden en uitvoering te geven aan de deelname
  • Deelnemer wanneer hij/zij hiervoor toestemming heeft gegeven te informeren over aanbiedingen en acties van Aanbieder
  • Deelnemer telefonisch te benaderen over een lidmaatschap van Aanbieder indien hij/zij akkoord gaat met een gevraagde telefonische oproep
  • Marktonderzoek en analyse te verrichten om de dienstverlening van Aanbieder te verbeteren
  • Deelnemers geven automatisch toestemming tot gebruik van de ingezonden foto voor HelloFresh (doorplaatsing op onze website/vermelding op receptkaart/blog, etc.)
  • Deelnemers geven automatisch toestemming voor benadering vanuit HelloFresh achteraf
   • Het volledige en actuele privacy statement van Aanbieder kan online geraadpleegd worden op https://cdn.hellofresh.com/nl/cms/pdf/HelloFresh_Privacy_Statement.pdf
   • Indien en voor zover in het kader van Actie tevens persoonsgegevens worden verzameld door Partner draagt Aanbieder hiervoor geen verantwoordelijkheid. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende Partner te lezen.
   • Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Aanbieder het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
   • Indien Deelnemer bezwaar heeft tegen bovegenoemd gebruik of indien Deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan Deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan Aanbieder via klantenservice@hellofresh.nlv.v inzage/wijzigen/verwijderen persoonsgegevens.
   • Winnaars kunnen door Aanbieder gevraagd worden hun namen en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de Actie of dienstverlening van Aanbieder. De Winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van HelloFresh hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.
  1. Aansprakelijkheid
   • Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade van Deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
   • Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-druk of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnenementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is Aanbieder niet aansprakelijk.
   • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Aanbieder.
   • Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing

  Laatst gewijzigd augustus 2017

   

  Vorig artikel
  Terug in het ritme met HelloFresh Terug in het ritme met HelloFresh
  Volgend artikel
  Maak kennis met Claire van den Heuvel Maak kennis met Claire van den Heuvel

  Gerelateerde artikelen